Βιογραφικό

Σβούκας Ι. Αθανάσιος

Πυρηνικός Ιατρός

Ο ιατρός Αθανάσιος Ι. Σβούκας γεννήθηκε το 1980 στην Πάτρα.

Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Πύργου με άριστα και μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. 

Τον Δεκέμβριο του 2004 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου «G. d’Annunzio» της πόλης Chieti στην Ιταλία.

Στην συνέχεια, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2005 και τον Ιούλιο και Αύγουστο του ίδιου έτους, εξάσκησε το Ιατρικό επάγγελμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «G. d’Annunzio» του Chieti και στο Νοσοκομείο «Ospedale Policlinico» της Pescara στην Ιταλία.

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2005 άσκησε με επιτυχία το Ιατρικό επάγγελμα στην Ιταλία, στο τμήμα της Νεφρολογίας και Ουρολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «G. d’Annunzio» του Chieti, καθώς και της Γενικής Ιατρικής (σε ιδιώτη ιατρό) για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ιταλία.

Τον Ιούλιο του 2005 απέκτησε, κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων, άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος στην Ιταλία.

Στην συνέχεια, τον Αύγουστο του 2005, έλαβε πιστοποίηση Ιταλικής άδειας ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας.

Τον ίδιο μήνα απέκτησε την άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2006: Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας στο στρατό ξηράς, με ειδικότητα ιατρός άνευ ειδικότητας με καθήκοντα ιατρού μονάδας, ύστερα από βασική εκπαίδευση, διάρκειας ενός (1) μήνα, στο ακτινολογικό τμήμα, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Αύγουστος 2007 – Αύγουστος 2008: Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι. Χελιδονίου του Κ.Υ. Αρχαίας Ολυμπίας ύστερα από υποχρεωτική τρίμηνη εκπαίδευση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Ηλείας στην παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική.

22 Αυγούστου 2008 – 21 Φεβρουαρίου 2009: Ειδίκευση στην παθολογία και συμμετοχή στις εφημερίες της Ά παθολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

22 Φεβρουαρίου 2009 – 21 Φεβρουαρίου 2012: Ειδίκευση στο ειδικό μέρος της Πυρηνικής Ιατρικής στο Ά εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

22 Φεβρουαρίου 2012 – 21 Οκτωβρίου 2012: Πρακτική στο ενδοκρινολογικό τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

22 Οκτωβρίου 2012 – 21 Φεβρουαρίου 2013: Πρακτική στο ακτινολογικό τμήμα του ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (εξάσκηση στον αξονικό και στο μαγνητικό τομογράφο).

22 Φεβρουαρίου 2013 – 8 Μαΐου 2013: Ολοκλήρωση της σύμβασης εργασίας στο Ά εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

8 Μαΐου 2013 – 23 Ιουλίου 2013: Συνέχιση της εκπαίδευσης στο Ά εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης λόγω παράτασης.

Από το 2014 διατηρώ το ιδιωτικό μου Ιατρείο στον Πύργο Ηλείας, στο οποίο από το 2021 λειτουργεί γ – Camera, όπου διενεργούνται σπινθηρογραφήματα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχή σε 55 δημοσιεύσεις και περιλήψεις εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις και εργασίες:

1. Comparison of the Haycock and DuBois und Dubois body surface area (BSA) calculation formulas in glomerular filtration rate (GFR) measurement in relation to body mass index (BMI) in adults.
I.Tsechelidis, C.Sachpekidis, G.Sakagiannis, A.Svoukas, A.Iakovidou, A.Papagianni, A.Sioundas, G.Arsos.
Annual Congress of the EANM 2011, Birmingham, UK.
European Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging, V.38, Suppl.2, October 2011: PW099: S253.
2. Comparison of the Haycock and DuBois und Dubois body surface area (BSA) calculation formulas in glomerular filtration rate (GFR) indexation in relation to age in children.
I.Tsechelidis, C.Sachpekidis, A.Svoukas, G.Sakagiannis, A.Iakovidou, A.Sioundas, A.Papagianni, G.Arsos.
Annual Congress of the EANM 2011, Birmingham, UK.
European Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging, V.38, Suppl.2, October 2011: P631: S409.
3. Body Surface Area (BSA) is inappropriate for indexing cardiac volumes: a radionuclide ventriculography (RNV) data analysis.
G.Arsos, E.Moralidis, C.Sachpekidis, I.Tsechelidis, G.Sakagiannis, A.Svoukas, A.Iakovidou, V.Sidi, E.Papakonstantinou.
Annual Congress of the EANM 2010, Vienna, Austria.
European Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging, V.37, Suppl.2, October 2010: P258: S384.
4. Repeatability of a glomerular filtration rate (GFR) measurement method based on a single vein route and simple plasma samples determinations.
G.Arsos, I.Tsechelidis, G.Sakagiannis, A.Svoukas, A.Iakovidou, Z.Athanasiadou, F.Dogramatzi, E.Psarouli.
Annual Congress of the EANM 2010, Vienna, Austria.
European Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging, V.37, Suppl.2, October 2010: P666: S465.
5. Evaluation of the MDRD4 glomerular filtration rate (GFR) – Predicting equation in adult kidney transplant patients.
G.Arsos, F.Dogramatzi, I.Tsechelidis, A.Svoukas, A.Iakovidou, G.Sakagiannis, A.Mouselemidou, A.Zagorianou, Z.Athanasiadou.
9th National Congress of the Greek Society of Clinical Chemistry, Athens, Greece.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2010; V.48, Number 9, A159.
6. Evaluation of the MDRD4 glomerular filtration rate (GFR) – Predicting equation in adult liver transplant patients.
G.Arsos, Z.Athanasiadou, I.Tsechelidis, A.Iakovidou, A.Svoukas, G.Sakagiannis, A.Zagorianou, A.Mouselemidou, F.Dogramatzi.
9th National Congress of the Greek Society of Clinical Chemistry, Athens, Greece.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2010; V.48, Number 9, A160.
7. Radionuclide glomerular filtration rate (GFR) measurements after single vs duplicate plasma sample counting.
G.Arsos, I.Tsechelidis, G.Sakagiannis, Z.Athanasiadou, F.Dogramatzi, A.Svoukas, E.Psarouli, C.Karakatsanis.
Annual Congress of the EANM 2009, Barcelona, Spain.
European Journal of Nuclear Medicine & Molecular Imaging, V.36, Suppl.2, October 2009: P661: S439.

Ενδεικτικές περιλήψεις ή πλήρη κείμενα εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων:

1. 7th International Congress of the Croatian Society of Nuclear Medicine that included 7th Alpe-Adria Nuclear Medicine Symposium and 6th Annual Meeting of the Croatian Society of Nuclear Medicine Technologists, May 15-18, 2011, Opatija – Croatia.
Notopoulos A., Sakagiannis G., Notopoulos P., Svoukas A., Galaktidou G., Kirmpas C., Gotzamani-Psarrakou A.
Markers of Apoptosis in Graves’ Disease.
Book of Abstracts p.103, O-37
2. 2. 7th International Congress of the Croatian Society of Nuclear Medicine that included 7th Alpe-Adria Nuclear Medicine Symposium and 6th Annual Meeting of the Croatian Society of Nuclear Medicine Technologists, May 15-18, 2011, Opatija – Croatia.
Notopoulos A., Svoukas A., Notopoulos P., Sakagiannis G., Galaktidou G., Iakovidou A., Salem N., Gotzamani-Psarrakou A.
Bone Turnover Markers in Graves’ Disease.
Book of Abstracts p.71, P-14

Ενδεικτικές περιλήψεις ή πλήρη κείμενα εργασιών σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων:

1. Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012, Αθήνα.
Γ.Άρσος, Ε.Χολόγκιτας, Ι.Τσεχελίδης, Χ.Σαχπεκίδης, Γ.Σακαγιάννης, Α.Σβούκας, Α.Ιακωβίδου, Χ.Κίρμπας, Φ.Ντογραματζή, Ζ.Αθανασιάδου.
Αξιολόγηση της εξίσωσης εκτίμησης του GFR (eGFR) Modification of Diet in Renal Disease τεσσάρων μεταβλητών (MDRD4) σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο: σύγκριση με μετρούμενο με 51Cr-EDTA GFR (mGFR) .
Πρακτικά, Εργασία 3
2. Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, 7-9 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.
Γ.Άρσος, Ζ.Αθανασιάδου, Ι.Τσεχελίδης, Α.Ιακωβίδου, Α.Σβούκας, Γ.Σακαγιάννης, Α.Ζαγοριανού, Α.Μουσελεμίδου, Φ.Ντογραματζή.
Αξιολόγηση της εξίσωσης MDRD4 στην εκτίμηση του Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης (ΡΣΔ) σε ενήλικες ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος.
Πρακτικά, Συμπληρωματικό Τεύχος 2, σελ.68, ΑΑ 20
3. Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, 7-9 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.
Γ.Άρσος, Φ.Ντογραματζή, Ι.Τσεχελίδης, Α.Σβούκας, Α.Ιακωβίδου, Γ.Σακαγιάννης, Α.Μουσελεμίδου, Α.Ζαγοριανού, Ζ.Αθανασιάδου.
Αξιολόγηση της εξίσωσης MDRD4 στην εκτίμηση του Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης (ΡΣΔ) σε ενήλικες ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση.
Πρακτικά, Συμπληρωματικό Τεύχος 2, σελ.69, ΑΑ 21
4. Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας, Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, 2-3 Οκτωβρίου 2009, Πάτρα.
Γ.Άρσος, Φ.Ντογραματζή, Ι.Τσεχελίδης, Ζ.Αθανασιάδου, Γ.Σακαγιάννης, Α.Σβούκας, Β.Δήμου, Ι.Δεληπάλλα, Κ.Καρακατσάνης.
Η επίδραση της μεθόδου μέτρησης της Κρεατινίνης Ορού (SCr) στην ακρίβεια μιας νέας μεθόδου πρόβλεψης του Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης (ΡΣΔ) σε παιδιά.
Πρακτικά, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ.34, P-EL-04

Κλείστε το
Ραντεβού σας

ή συμπληρώστε την Φόρμα Ραντεβού…