Τι Είναι η Πυρηνική Ιατρική

Κατά την Αμερικάνικη Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής, Πυρηνική Ιατρική είναι η Ιατρική ειδικότητα, που κάνει χρήση των ιδιοτήτων του πυρήνα ραδιενεργών και σταθερών νουκλιδίων για να αξιολογήσει διαγνωστικά μεταβολές στην Ανατομική και στη Φυσιολογία (λειτουργία) του σώματος, αλλά και που προσφέρει θεραπεία με ανοιχτές ραδιενεργές πηγές.

Η γέννηση και η εξέλιξη της Πυρηνικής Ιατρικής έχουν τις ρίζες τους στα αρχαία χρόνια. Οι απαρχές της Ατομικής θεωρίας βρίσκονται στην Ελλάδα και τέθηκαν από το Λεύκιππο το Μηλίσιο και το Δημόκριτο τον Αβδηρίτη. Τα τελευταία εκατό χρόνια, όμως, είναι που η Πυρηνική Φυσική αναπτύχθηκε σαν ολοκληρωμένη επιστήμη με τις ανακαλύψεις των W.C. Roentgen (Aκτινοβολία Χ), E. Rutherford, H. Becquerel, Pierre και Marie Curie κ.α. Τα ραδιονουκλίδια άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο το 1946, οπότε και γεννήθηκε η Πυρηνική Ιατρική.

Η διαγνωστική προσέγγιση υποδιαιρείται στην ‘’in vivo’’ μελέτη (Σπινθηρογράφημα) και στην ‘’in vitro’’ ανάλυση του αίματος με Ραδιοανοσολογικές (RIA) και Ανοσοραδιολογικές (IRMA) μετρήσεις.

Όσον αφορά τις μεθόδους RIA/IRMA, είναι μέθοδοι προσδιορισμού συγκέντρωσης ουσιών σε βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα κ.α.), που στηρίζονται στον ανταγωνισμό μεταξύ ενός ιχνηθετημένου (ραδιενεργού) Αντιγόνου (Αg) και ενός μη ραδιενεργού (σταθερού) Αντιγόνου για την κάλυψη των ίδιων συνδετικών θέσεων στο μόριο του Αντισώματος (Ab). Είναι μια Εργαστηριακή Διαγνωστική τεχνική οπότε, ΔΕ γίνεται χορήγηση ραδιενεργής ουσίας στον ασθενή.

Η τεχνική αναπτύχθηκε το 1960 από τον Berson και τη Yallow ως μια δοκιμασία για τη συγκέντρωση Ινσουλίνης στο πλάσμα. Ήταν η πρώτη φορά, που τα επίπεδα ορμόνης στο αίμα μπορούσαν να ανιχνευθούν από μια δοκιμασία Εργαστηρίου. Η Yallow πήρε το βραβείο Nobel Ιατρικής το 1977. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν την ειδική Εργαστηριακή διερεύνηση του Θυρεοειδούς αδένα, Νεοπλασματικών δεικτών, Γονιμότητας, Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Εγκυμοσύνης, Αποβολών, Προγεννητικού ελέγχου, Ακμής, Υπερτρίχωσης, Παχυσαρκίας, Παιδοενδοκρινολογίας, Εμμηνόπαυσης, Οστεοπόρωσης, Υπέρτασης, Σακχαρώδους Διαβήτη, Αλλεργιολογικών δοκιμασιών και επίπεδα φαρμάκων.

Οι προαναφερθείσες εξετάσεις, που πραγματοποιούνται με τις συγκεκριμένες μεθόδους, παρέχουν εξαιρετικής ακρίβειας απαντήσεις με υψηλό ποσοστό επαναληψιμότητας και αξιοπιστίας. Οι ραδιενεργές μέθοδοι δεν επηρεάζονται καθόλου από παράγοντες που αφορούν το αίμα, όπως αιμόλυση ή αυξημένα λιπίδια στον ορό και έτσι δε διαταράσσονται οι μετρήσεις.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει ακόμα την καλύτερη σχέση αξιοπιστίας/ κόστους. Πολλές εξετάσεις, ακόμα, δεν έχουν βρει αξιόπιστο αντικατάστατο σε τεχνολογία, που δε χρησιμοποιεί ραδιενεργές ουσίες. Οποιαδήποτε έρευνα, που αφορά ορμονολογικούς, ογκολογικούς κ.α. δείκτες χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία για το σχεδιασμό της μεθοδολογίας διότι θεωρείται τεχνολογία αιχμής και αποτελεί πάντα μέθοδο αναφοράς και σύγκρισης